کمترین: 
626.3
بیشترین: 
626.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
626.3
زمان: 
12/11 09:40
قیمت یوان چین امروز 11 اسفند 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 11 اسفند 1397 , 626.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 09:40","price":626.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399