کمترین: 
781.6
بیشترین: 
781.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
781.6
زمان: 
12/11 09:40
قیمت لیر ترکیه امروز 11 اسفند 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 11 اسفند 1397 , 781.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 09:40","price":781.6}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399