کمترین: 
5547.2
بیشترین: 
5547.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5547.2
زمان: 
12/11 09:40
قیمت پوند امروز 11 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 11 اسفند 1397 , 5547.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 09:40","price":5547.2}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399