کمترین: 
4776.5
بیشترین: 
4776.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4776.5
زمان: 
12/11 09:40
قیمت یورو امروز 11 اسفند 1397
قیمت یورودر تاریخ 11 اسفند 1397 , 4776.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 09:40","price":4776.5}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399