کمترین: 
1293.52
بیشترین: 
1293.52
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1293.52
زمان: 
12/11 03:00
قیمت اونس طلا امروز 11 اسفند 1397
قیمت اونس طلادر تاریخ 11 اسفند 1397 , 1293.52 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 03:00","price":1293.52}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399