کمترین: 
2.846
بیشترین: 
2.849
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.849
زمان: 
12/11 02:08
قیمت گاز طبیعی امروز 11 اسفند 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 11 اسفند 1397 , 2.849 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 00:32","price":2.846},{"date":"1397/12/11 01:32","price":2.848},{"date":"1397/12/11 02:08","price":2.849}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399