کمترین: 
1.726
بیشترین: 
1.7271
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.727
زمان: 
12/11 02:08
قیمت بنزین امروز 11 اسفند 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 11 اسفند 1397 , 1.727 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 00:08","price":1.7265},{"date":"1397/12/11 00:32","price":1.7271},{"date":"1397/12/11 01:08","price":1.726},{"date":"1397/12/11 01:32","price":1.7265},{"date":"1397/12/11 02:08","price":1.727}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398