کمترین: 
614.5
بیشترین: 
614.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
614.5
زمان: 
12/11 01:08
قیمت گازوئیل امروز 11 اسفند 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 11 اسفند 1397 , 614.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 00:08","price":614.88},{"date":"1397/12/11 00:32","price":614.75},{"date":"1397/12/11 01:08","price":614.5}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398