کمترین: 
64.89
بیشترین: 
64.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.89
زمان: 
12/11 02:08
قیمت نفت برنت امروز 11 اسفند 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 11 اسفند 1397 , 64.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 00:08","price":64.97},{"date":"1397/12/11 00:32","price":64.94},{"date":"1397/12/11 01:08","price":64.89},{"date":"1397/12/11 01:32","price":64.9},{"date":"1397/12/11 02:08","price":64.89}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399