کمترین: 
134.9
بیشترین: 
140
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
136.45
زمان: 
12/11 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 11 اسفند 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 11 اسفند 1397 , 136.45 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 00:00","price":140},{"date":"1397/12/11 03:00","price":139.46},{"date":"1397/12/11 06:00","price":139.63},{"date":"1397/12/11 09:00","price":138.32},{"date":"1397/12/11 10:30","price":138.17},{"date":"1397/12/11 11:00","price":137.6},{"date":"1397/12/11 12:00","price":134.9},{"date":"1397/12/11 15:00","price":136.81},{"date":"1397/12/11 18:00","price":137.49},{"date":"1397/12/11 21:00","price":136.45}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399