کمترین: 
3891.1
بیشترین: 
3938.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3906.5
زمان: 
12/11 21:00
قیمت بیت کوین امروز 11 اسفند 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 11 اسفند 1397 , 3906.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/11 00:00","price":3938.3},{"date":"1397/12/11 03:00","price":3918.3},{"date":"1397/12/11 06:00","price":3919.3},{"date":"1397/12/11 09:00","price":3903.6},{"date":"1397/12/11 10:30","price":3907.5},{"date":"1397/12/11 11:00","price":3907.1},{"date":"1397/12/11 12:00","price":3891.1},{"date":"1397/12/11 15:00","price":3902.7},{"date":"1397/12/11 18:00","price":3912.8},{"date":"1397/12/11 21:00","price":3906.5}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399