کمترین: 
65.28
بیشترین: 
65.28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.28
زمان: 
12/10 17:08
قیمت نفت اوپک امروز 10 اسفند 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 10 اسفند 1397 , 65.28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/10 17:08","price":65.28}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398