کمترین: 
1306.32
بیشترین: 
1314.51
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1306.32
زمان: 
12/10 15:00
قیمت اونس طلا امروز 10 اسفند 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 10 اسفند 1397 , 1306.32 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/10 03:00","price":1313.19},{"date":"1397/12/10 03:30","price":1313.92},{"date":"1397/12/10 06:00","price":1314.51},{"date":"1397/12/10 06:30","price":1313.26},{"date":"1397/12/10 12:00","price":1309.97},{"date":"1397/12/10 12:30","price":1307.99},{"date":"1397/12/10 15:00","price":1306.32}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399