کمترین: 
139.03
بیشترین: 
140.23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
140.23
زمان: 
12/10 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 10 اسفند 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 10 اسفند 1397 , 140.23 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/10 00:00","price":140.22},{"date":"1397/12/10 03:00","price":139.61},{"date":"1397/12/10 06:00","price":139.74},{"date":"1397/12/10 09:00","price":139.36},{"date":"1397/12/10 12:00","price":139.06},{"date":"1397/12/10 15:00","price":139.03},{"date":"1397/12/10 18:00","price":139.27},{"date":"1397/12/10 21:00","price":140.23}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399