کمترین: 
3895
بیشترین: 
3936.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3936.5
زمان: 
12/10 21:00
قیمت بیت کوین امروز 10 اسفند 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 10 اسفند 1397 , 3936.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/10 00:00","price":3895},{"date":"1397/12/10 03:00","price":3897.4},{"date":"1397/12/10 06:00","price":3904.8},{"date":"1397/12/10 09:00","price":3901.9},{"date":"1397/12/10 12:00","price":3916.8},{"date":"1397/12/10 15:00","price":3919.9},{"date":"1397/12/10 18:00","price":3922.9},{"date":"1397/12/10 21:00","price":3936.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399