کمترین: 
64.97
بیشترین: 
64.97
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.97
زمان: 
12/9 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 9 اسفند 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 9 اسفند 1397 , 64.97 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 16:32","price":64.97}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399