کمترین: 
2546000
بیشترین: 
2574000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2546000
زمان: 
12/9 13:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 9 اسفند 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 9 اسفند 1397 , 2546000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 11:36","price":2574000},{"date":"1397/12/09 12:18","price":2564000},{"date":"1397/12/09 12:24","price":2554000},{"date":"1397/12/09 13:00","price":2551000},{"date":"1397/12/09 13:06","price":2546000}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399