کمترین: 
2526000
بیشترین: 
2538000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2538000
زمان: 
12/9 15:06
قیمت نیم سکه امروز 9 اسفند 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 9 اسفند 1397 , 2538000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 11:36","price":2526000},{"date":"1397/12/09 12:36","price":2528000},{"date":"1397/12/09 15:06","price":2538000}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399