کمترین: 
9785
بیشترین: 
9785
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9785
زمان: 
12/9 11:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 9 اسفند 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 9 اسفند 1397 , 9785 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 11:20","price":9785}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398