کمترین: 
1544
بیشترین: 
1544
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1544
زمان: 
12/9 11:20
قیمت کرون نروژ امروز 9 اسفند 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 9 اسفند 1397 , 1544 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 11:20","price":1544}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398