کمترین: 
34771
بیشترین: 
34771
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34771
زمان: 
12/9 11:20
قیمت دینار بحرین امروز 9 اسفند 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 9 اسفند 1397 , 34771 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 11:20","price":34771}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398