کمترین: 
34164
بیشترین: 
34167
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34166
زمان: 
12/9 14:20
قیمت ریال عمان امروز 9 اسفند 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 9 اسفند 1397 , 34166 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 11:20","price":34167},{"date":"1397/12/09 12:30","price":34164},{"date":"1397/12/09 13:20","price":34167},{"date":"1397/12/09 14:20","price":34166}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399