کمترین: 
7650
بیشترین: 
7650
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7650
زمان: 
12/9 11:20
قیمت منات آذربایجان امروز 9 اسفند 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 9 اسفند 1397 , 7650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 11:20","price":7650}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399