کمترین: 
1424
بیشترین: 
1424
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1424
زمان: 
12/9 11:20
قیمت کرون سوئد امروز 9 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 9 اسفند 1397 , 1424 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 11:20","price":1424}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399