کمترین: 
177
بیشترین: 
177
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
177
زمان: 
12/9 11:20
قیمت افغانی امروز 9 اسفند 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 9 اسفند 1397 , 177 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 11:20","price":177}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399