کمترین: 
13188
بیشترین: 
13188
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13188
زمان: 
12/9 11:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 9 اسفند 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 9 اسفند 1397 , 13188 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 11:20","price":13188}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399