کمترین: 
11893
بیشترین: 
11893
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11893
زمان: 
12/9 11:20
قیمت ین ژاپن امروز 9 اسفند 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 9 اسفند 1397 , 11893 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 11:20","price":11893}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398