کمترین: 
2484
بیشترین: 
2484
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2484
زمان: 
12/9 11:20
قیمت لیر ترکیه امروز 9 اسفند 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 9 اسفند 1397 , 2484 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 11:20","price":2484}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399