کمترین: 
17567
بیشترین: 
17567
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17567
زمان: 
12/9 11:20
قیمت پوند امروز 9 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 9 اسفند 1397 , 17567 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 11:20","price":17567}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399