کمترین: 
564850
بیشترین: 
570390
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
569160
زمان: 
12/9 14:55
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 9 اسفند 1397
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 9 اسفند 1397 , 569160 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 11:15","price":569770},{"date":"1397/12/09 11:20","price":568540},{"date":"1397/12/09 11:25","price":569770},{"date":"1397/12/09 11:40","price":569460},{"date":"1397/12/09 11:45","price":570390},{"date":"1397/12/09 11:55","price":570080},{"date":"1397/12/09 12:00","price":569770},{"date":"1397/12/09 12:05","price":569160},{"date":"1397/12/09 12:10","price":567920},{"date":"1397/12/09 12:15","price":568230},{"date":"1397/12/09 12:20","price":567620},{"date":"1397/12/09 12:25","price":567000},{"date":"1397/12/09 12:30","price":565460},{"date":"1397/12/09 12:40","price":566390},{"date":"1397/12/09 12:45","price":566080},{"date":"1397/12/09 13:00","price":565150},{"date":"1397/12/09 13:05","price":564850},{"date":"1397/12/09 13:15","price":566080},{"date":"1397/12/09 13:20","price":565460},{"date":"1397/12/09 13:25","price":566080},{"date":"1397/12/09 13:30","price":565770},{"date":"1397/12/09 13:35","price":566690},{"date":"1397/12/09 13:40","price":567620},{"date":"1397/12/09 13:45","price":567000},{"date":"1397/12/09 13:55","price":566690},{"date":"1397/12/09 14:00","price":567000},{"date":"1397/12/09 14:05","price":567920},{"date":"1397/12/09 14:10","price":568850},{"date":"1397/12/09 14:15","price":568540},{"date":"1397/12/09 14:20","price":567620},{"date":"1397/12/09 14:30","price":568230},{"date":"1397/12/09 14:35","price":568540},{"date":"1397/12/09 14:55","price":569160}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399