کمترین: 
15300
بیشترین: 
15300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15300
زمان: 
12/9 11:10
قیمت یورو امروز 9 اسفند 1397
قیمت یورودر تاریخ 9 اسفند 1397 , 15300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 11:10","price":15300}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399