کمترین: 
13200
بیشترین: 
13200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13200
زمان: 
12/9 11:10
قیمت دلار امروز 9 اسفند 1397
قیمت دلاردر تاریخ 9 اسفند 1397 , 13200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 11:10","price":13200}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399