کمترین: 
2475.6
بیشترین: 
2475.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2475.6
زمان: 
12/9 10:20
قیمت منات آذربایجان امروز 9 اسفند 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 9 اسفند 1397 , 2475.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 10:20","price":2475.6}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399