کمترین: 
63.9
بیشترین: 
63.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.9
زمان: 
12/9 10:20
قیمت روبل روسیه امروز 9 اسفند 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 9 اسفند 1397 , 63.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 10:20","price":63.9}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399