کمترین: 
13347.5
بیشترین: 
13347.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13347.5
زمان: 
12/9 10:20
قیمت بات تایلند امروز 9 اسفند 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 9 اسفند 1397 , 13347.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 10:20","price":13347.5}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399