کمترین: 
3114.1
بیشترین: 
3114.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3114.1
زمان: 
12/9 10:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 9 اسفند 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 9 اسفند 1397 , 3114.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 10:20","price":3114.1}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399