کمترین: 
3003.8
بیشترین: 
3003.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3003.8
زمان: 
12/9 10:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 9 اسفند 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 9 اسفند 1397 , 3003.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 10:20","price":3003.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398