کمترین: 
351.6
بیشترین: 
351.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
351.6
زمان: 
12/9 10:20
قیمت دینار عراق امروز 9 اسفند 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 9 اسفند 1397 , 351.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 10:20","price":351.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399