کمترین: 
13836.1
بیشترین: 
13836.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13836.1
زمان: 
12/9 10:20
قیمت دینار کویت امروز 9 اسفند 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 9 اسفند 1397 , 13836.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 10:20","price":13836.1}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399