کمترین: 
491.4
بیشترین: 
491.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
491.4
زمان: 
12/9 10:20
قیمت کرون نروژ امروز 9 اسفند 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 9 اسفند 1397 , 491.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 10:20","price":491.4}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399