کمترین: 
4205.1
بیشترین: 
4205.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4205.1
زمان: 
12/9 10:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 9 اسفند 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 9 اسفند 1397 , 4205.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 10:20","price":4205.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398