کمترین: 
3192.7
بیشترین: 
3192.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3192.7
زمان: 
12/9 10:20
قیمت دلار کانادا امروز 9 اسفند 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 9 اسفند 1397 , 3192.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 10:20","price":3192.7}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399