کمترین: 
3787.9
بیشترین: 
3787.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3787.9
زمان: 
12/9 10:20
قیمت ین ژاپن امروز 9 اسفند 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 9 اسفند 1397 , 3787.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 10:20","price":3787.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398