کمترین: 
788.9
بیشترین: 
788.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
788.9
زمان: 
12/9 10:20
قیمت لیر ترکیه امروز 9 اسفند 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 9 اسفند 1397 , 788.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 10:20","price":788.9}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399