کمترین: 
5585.9
بیشترین: 
5585.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5585.9
زمان: 
12/9 10:20
قیمت پوند امروز 9 اسفند 1397
قیمت پونددر تاریخ 9 اسفند 1397 , 5585.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 10:20","price":5585.9}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399