کمترین: 
4778
بیشترین: 
4778
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4778
زمان: 
12/9 10:20
قیمت یورو امروز 9 اسفند 1397
قیمت یورودر تاریخ 9 اسفند 1397 , 4778 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 10:20","price":4778}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399