کمترین: 
1317.79
بیشترین: 
1325.26
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1325.26
زمان: 
12/9 14:30
قیمت اونس طلا امروز 9 اسفند 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 9 اسفند 1397 , 1325.26 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 03:00","price":1319.79},{"date":"1397/12/09 03:30","price":1320.72},{"date":"1397/12/09 06:00","price":1317.79},{"date":"1397/12/09 06:30","price":1318.81},{"date":"1397/12/09 09:00","price":1318.80},{"date":"1397/12/09 09:30","price":1318.93},{"date":"1397/12/09 12:00","price":1322.61},{"date":"1397/12/09 12:30","price":1323.92},{"date":"1397/12/09 14:30","price":1325.26}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398