کمترین: 
137.61
بیشترین: 
141.02
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
139.65
زمان: 
12/9 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 9 اسفند 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 9 اسفند 1397 , 139.65 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 00:00","price":139},{"date":"1397/12/09 03:00","price":137.61},{"date":"1397/12/09 06:00","price":140.81},{"date":"1397/12/09 09:00","price":140.9},{"date":"1397/12/09 12:00","price":140},{"date":"1397/12/09 14:30","price":140.5},{"date":"1397/12/09 18:00","price":141.02},{"date":"1397/12/09 21:00","price":139.65}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398