کمترین: 
3859.3
بیشترین: 
3930.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3925.3
زمان: 
12/9 21:00
قیمت بیت کوین امروز 9 اسفند 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 9 اسفند 1397 , 3925.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/09 00:00","price":3906.8},{"date":"1397/12/09 03:00","price":3859.3},{"date":"1397/12/09 06:00","price":3912.9},{"date":"1397/12/09 09:00","price":3910.4},{"date":"1397/12/09 12:00","price":3915.1},{"date":"1397/12/09 14:30","price":3930.1},{"date":"1397/12/09 15:00","price":3926.2},{"date":"1397/12/09 18:00","price":3929.7},{"date":"1397/12/09 21:00","price":3925.3}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399