کمترین: 
64.08
بیشترین: 
64.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.08
زمان: 
12/8 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 8 اسفند 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 8 اسفند 1397 , 64.08 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/08 16:32","price":64.08}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399